İNTERNET ÇEREZ (COOKIES) AYDINLATMA POLİTİKASI

1- Genel Olarak

· İşbu çerez aydınlatma politikasının asıl hedefi, reismakina.com internet sitesinin sizlere hizmet verdiği ve yürürlükte bulunduğu süre zarfında site ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından çerezlerin (Cookies) kullanılmasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine bağlı olarak siz ziyaretçilerimize bilgi vermektir. Bahsedilen bu çerez aydınlatma politikasında çerezin teknolojik tanımı, çerezleri ne amaçla kullandığımız, veri sorumlusunun kim olduğu, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, çerezlerin türleri ve aydınlatma yükümlülüğüne bağlı olarak haklarınız anlatılmaktadır.

· Şirket, olarak elektronik ortamdaki mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin daha faydalı bir deneyim sağlamanız ve kolaylık sağlamak amacıyla çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojik mekanizmalardan (‘’çerezler’’) faydalanmaktayız. Bu çerezlerin kullanımı ve işlemenin yapılması temel olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’K.V.K.K’’) esas alarak mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. reismakina.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu çerez aydınlatma politikasında belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

2- Çerez (Cookies) Nedir?

Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı küçük dosyalardır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Çerezler, günlük dosyaları, clear gifler ve/veya üçüncü kişi kaynakları vasıtasıyla toplanan verileri erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda hatırlayacaktır. Bundan dolayı Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

3- Hangi amaçlarla kullanılırlar?

Çerezler birçok amaç için kullanılmaktadırlar. Bunlardan bazıları zorunlu olarak kullanılması gerekirken bazılarının ise ihtiyari olarak yarar sağlaması nedeniyle kullanılmaktadır.

· Web sitesinin tarama, kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması: Web sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak performans ayarlarının yapılması ve ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

· Kullanıcıların Web sitesinin verimli ve faydalı kullanabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması: Örneğin bir sayfadan diğer bir sayfaya geçmek için gerekli olan verilerdir.

· Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak İnternet sayfasını ziyaret eden ziyaretçinin bir sonraki ziyaretinde kullanıcı bilgisinin veya arama sorgularının hatırlanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

4- Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Bilgisi

· Oturum Çerezleri: Oturum çerezlerini ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.Bunlar, örneğin bir kullanıcının sitede gezinirken yaptığı işlemleri hatırlama gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilirler. Bu oturum çerezleri, bir tarayıcı oturumunun sonunda geçerliliklerini yitirirler.

· Kalıcı Çerezler: Kullanıcının cihazında tarayıcı oturumları arasında kayıt edilir ve bir site içinde (veya bazı durumlarda, çeşitli web siteleri içinde) kullanıcının tercihlerinin veya eylemlerinin hatırlanmasını sağlarlar. Kalıcı çerezler, bir siteyi kullanırken kullanıcıların tercihlerinin ve seçimlerinin hatırlanması da dâhil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

· Teknik Çerezler: İnternet sitemizin düzgün çalışmasını takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

· Analiz Çerezleri: Siteye erişimlerin istatistik analizleri için kullanılır. Bilgiler topluca toplanarak işlenir ve hesaplanarak analiz yapılır. Google Analytics, Google Dönüşüm Takibi ve bunun gibi çerezler kullanılmaktadır.

5- Site Ziyaretçilerinin Hakları (Veri Sahibinin Hakları)

Kişisel veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca Web sitesine giriş nedeniyle işlenen kişisel verilerinin :

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin korunması kanununa ve diğer mevzuat hükümlerine göre uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK md.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklara ilişkin olarak taleplerinizi reismakina.com’da yer alan, Reis Makina Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletmeniz halinde veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket’in bu ücret tarifesi üzerinden talep etme hakkı saklıdır.

6- Çerezler Kullanımının Engellenmesi, Deneyime Etkiler ve Çerez Kullanımının Kişiselleştirilmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme ve farklı şekilde yararlanma imkanına sahipsiniz. Fakat çerezlerin kullanılmasının engellenmesi Web sitesinin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutulmamalıdır. Hala çerezlerin kullanmasını engellemek istiyorsanız kullandığınız internet tarayıcısının ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre farklılık arz etmektedir. Aşağıda anlatılacağı üzere birden çok internet tarayıcılarının kullanılmasının engellenmesi ve kişiselleştirilmesi için teknik destek ve bilgi verilmiştir.

·Chrome:

Google Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız çerezleri temizlemek için "Ayarlar>>Gelişmiş Ayarları Göster>>Gizlilik (İçerik Ayarları…)" sayfasında yer alan "Çerezler" başlığı altındaki "Tüm çerezler ve site verileri…." Butonuna tıklayın. Kısayol olarak "chrome://settings/cookies" ifadesini tarayıcıda adres çubuğu bölümüne yazarak sayfaya giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Açılan sayfada siteleri tek tek inceleyip kaldır seçeneğini kullanarak silme işlemini yapabileceğiniz gibi "Tümünü Kaldır" butonuna tıklayarak da tarayıcınızda depolanan tüm çerezleri silebilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
·İnternet Explorer:

İnternet explorer tarayıcısında kısayol olarak "CTRL + SHİFT + DELETE" tuşlarına basın ve açılan ekranda "Geçici internet dosyaları ve web sitesi dosyaları" seçeneğini işaretleyerek "Sil" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
·Mozilla Firefox:

Firefox tarayıcısında da "CTRL + SHİFT + DELETE" tuşlarına basın ve açılan ekranda ‘’Çerezler’’ seçeneğini işaretledikten sonra "Temizlenecek zaman aralığı" Kısmını "Her şey" yapın ve "Şimdi temizle" butonuna tıklayabilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
·Opera:

Tercihler > Gelişmiş > Çerezler kısmına girerek çerezler ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz ve çerez ayarlarınızı belirleyebilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Portal Login
Loading